logoCreated with Sketch.
Hero image

NOWY POLSKI ŁAD - zmiany dla podatników od 2022 roku

2021.12.01

Za sprawą wprowadzonego ''POLSKIEGO NOWEGO ŁADU''  od 2022 roku czeka na podatników wiele ważnych zmian. Poniżej przedstawiamy te zmiany o których warto wiedzieć aby móc planować rozliczenie z fiskusem.

SPIS OMAWIANYCH ZMIAN NA 2022 ROK

1. DRUGI PRÓG PODATKOWY POWYŻEJ 120 000 ZŁ 

2. KWOTA WOLNA OD PODATKU NA POZIOMIE 30 000 ZŁ

3. LIMIT PŁATNOŚCI GOTÓWKĄ DLA KONSUMENTÓW 

4. ZMIANA LIMITU OBROTU GOTÓWKOWEGO DO 8 000 ZŁ 

5. LIKWIDACJA MOŻLIWOŚCI ODLICZENIA SKŁADKI ZDROWOTNEJ OD PODATKU DOCHODOWEGO

6. SKŁADKA ZDROWOTNA PRZY RYCZAŁCIE W 2022 ROKU

7. SKŁADKA ZDROWOTNA DLA PODATNIKÓW ROZLICZAJĄCYCH SIĘ PODATKIEM LINIOWYM W 2022 ROKU

8. SKŁADKA ZDROWOTNA NA ZASADACH OGÓLNYCH I ULGA DLA KLASY ŚREDNIEJ W 2022 ROKU

9. SKŁADKA ZDROWOTNA OD WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄD U 

10. ZMIANA TERMINU PŁATNOŚCI SKŁADEK ZUS

11. ZASADY WYKUPU PRZEDMIOTU LEASINGU PO ZMIANACH W 2022

12. LIKWIDACJA/OGRANICZENIE KORZYSTANIA Z KARTY PODATKOWEJ OD 2022 ROKU

13. OBNIŻKA STAWEK RYCZAŁTU DLA NIEKTÓRYCH BRANŻ W 2022 ROKU

14. ZMIANY W CIT ESTOŃSKIM

15. 12 000 ZŁ NA DRUGIE I KOLEJNE DZIECKO MIĘDZY 12 A 36 MIESIĄCEM ŻYCIA, DOPŁATY DLA PIERWSZEGO DZIECKA

16. OBOWIĄZEK PROWADZENIA EWIDENCJI KSIĘGOWYCH PRZY UŻYCIU KOMPUTERA

17. OBOWIĄZEK WYSYŁANIA JPK DO URZĘDU SKARBOWEGO

18. ZEROWY PIT DLA RODZIN 4+ I EMERYTÓW 

19. SZYBSZY ZWROT VAT – W TERMINIE 15-DNIOWYM

20. ZMIANA WYSOKOŚCI RYCZAŁTU ZA UŻYWANIE SŁUŻBOWEGO AUTA

21. WPROWADZENIE GRUP VAT

22. KONSEKWENCJE ZATRUDNIANIA NA CZARNO W 2022 ROKU

23. BRAK KOSZTÓW Z TYTUŁU AMORTYZACJI PODNAJMOWANYCH BUDYNKÓW I LOKALI MIESZKALNYCH, A TAKŻE NAJEM PRYWATNY WYŁĄCZNIE NA RYCZAŁCIE

24. UKRYTA DYWIDENDA – ZMIANY W 2022 ROKU

25. ULGA NA POWRÓT Z EMIGRACJI 

26. ABOLICJA DLA UJAWNIAJĄCYCH DOCHODY

27. ULGA NA INNOWACYJNYCH PRACOWNIKÓW

28. ULGA W B+R I IP/IT BOX 

29. ULGA NA ZAKUP TERMINALA PŁATNICZEGO

30. ULGA NA ROBOTYZACJĘ

1. DRUGI PRÓG PODATKOWY POWYŻEJ 120 000 ZŁ

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

Podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych, płacący podatek wg. skali podatkowej, opłacali do tej pory podatek dochodowy w wysokości 17% od dochodu do kwoty 85.528 zł, a powyżej tej kwoty już 32% podatku. Po zmianie w Nowym Ładzie, ww. podatnicy zapłacą 32% podatku od dochodu powyżej 120.000 zł.

2. KWOTA WOLNA OD PODATKU D O 30 000 ZŁ

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

Kwota wolna od podatku zarezerwowana jest wyłącznie dla podatników opłacających podatki według skali podatkowej. Skorzystać z niej nie mogą osoby, które rozliczają się na podatku liniowym, czy też według przychodów ewidencjonowanych, tj. ryczałtu. Zmianie od 2022 roku ulega wysokość limitu, od którego podatek zapłacimy - będzie to kwota powyżej 30.000 zł.

Podsumujmy progi podatkowe w 2022 roku po zmianach w Nowym Ładzie:

1. Zerowy próg podatkowy (podatku nie płacimy) – do 30.000 zł

2. Pierwszy próg podatkowy (płacimy 17% podatku – minus kwota zmniejszająca tj. 17% x 30.000 =

5100 zł) – do 120.000 zł

3. Drugi próg podatkowy (płacimy 32% podatku od nadwyżki) – powyżej 120.000 zł

4. Trzeci próg podatkowy (płacimy dodatkowo 4% podatku) – powyżej 1.000.000 zł

Kto zyska : szczególnie Ci, którzy nie zapłacą podatku w ogóle, tj. emeryci, przedsiębiorcy, zleceniobiorcy, pracownicy, osiągający dochód miesięczny na poziomie około 2.500 zł

3. LIMIT PŁATNOŚCI GOTÓWKĄ DLA KONSUMENTÓW

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

Konsumenci dokonując płatności za swoje zakupy w 2022 roku nie będą mogli zapłacić gotówką powyżej kwot y 20.000 zł – w przypadku dokonywania zakupu u jakiegoś przedsiębiorcy (B2C).

4. ZMIANA LIMITU OBROTU GOTÓWKOWEGO DO 8000 ZŁ

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

W transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami (B2B), Ustawa Prawo Przedsiębiorców w art. 19 pkt 2. stanowiła, że płatności z wykorzystaniem rachunku płatniczego mogą odbywać się do wysokości 15.000 zł, przy czym limit dotyczył transakcji, bez względu na to, na ile płatności sobie taką transakcję podzielimy. W 2022 roku ten limit spadnie do 8.000 zł.

Jakie konsekwencje?

art. 22p ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych mówi, że nie zaliczymy do kosztów uzyskania przychodów faktury, w tej części, w jakiej została opłacona w formie gotówkowej, pomimo obowiązku użycia rachunku płatniczego.

Warto dodać też, że Nowy Ład wprowadza obowiązek zapewnienia płatności przy użyciu instrumentu płatniczego u każdego przedsiębiorcy, w każdym miejscu prowadzenia działalności, gdy ten obowiązany jest do prowadzenia ewidencji sprzedaży z pośrednictwem kasy fiskalnej.

5. LIKWIDACJA MOŻLIWOŚCI ODLICZENIA SKŁADKI ZDROWOTNEJ OD PODATKU DOCHODOWEGO

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

Według zapisów ustawy składkę zdrowotną będziemy ustalać w oparciu o dochód tak samo, jak do podatku dochodowego – czyli narastająco i po odliczeniu od przychodów kosztów uzyskania przychodów, a także składek na ub. społeczne jeśli te do kosztów uzyskania – nie były zaliczone. Będzie też roczna korekta.

Podatek zdrowotny będzie miał swoją minimalną wartość, tj. zapłaci go przedsiębiorca, który osiągnął w danym miesiącu czy roku – stratę, ale także jeśli jego podatek zdrowotny od dochodu wyniesie mniej niż 270 zł, przedsiębiorca będzie musiał te 270 zł zapłacić, bowiem ustawa określa minimalną zdrowotną na poziomie 9% minimalnego wynagrodzenia krajowego.

Podsumowując składka na ubezpieczenie zdrowotne skorelowana jest z dochodem. Jeśli nie uzyskujemy dochodu lub jest on mały to minimalna składka i tak jest do zapłaty w wysokości 270 zł. Składki tej nie możemy odliczyć od dochodu w PIT rocznym jak było to do tej pory.

!!! UWAGA         

Składka na ub. zdrowotne za grudzień 2021 aby była odliczona od podatku w PIT za 2021 musi być zapłacona do końca grudnia 2021 r.

6. SKŁADKA ZDROWOTNA PRZY RYCZAŁCIE OD 2022 R.

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

Jaki podatek zdrowotny w 2022 roku zapłacą podatnicy, którzy wybrali podatek od przychodów ewidencjonowanych jako formę rozliczania się z fiskusem? Mamy tutaj 3 progi:

 • Przychody do 60.000 zł rocznie - 9% * 60% przeciętnego wynagrodzenia (na dziś około 316 zł)
 • Przychody do 300.000 zł rocznie - 9% * 100% przeciętnego wynagrodzenia (na dziś około 526,67 zł)
 • Powyżej 300.000 zł rocznie - 9% * 180% przeciętnego wynagrodzenia (na dziś około 948,00 zł)

Przeciętne wynagrodzenie, którego będziemy używać do wyliczenia składki, to te ogłoszone w IV kwartale roku poprzedniego. Co istotne, a o czym mówiło się wcześniej to fakt, że składka nie będzie zależna w żaden sposób od wysokości stawki ryczałtowej, którą opłaca podatnik.

Przychód do wskazanych limitów będziemy mogli pomniejszać o zapłacone składki społeczne. Co ciekawe podatnik, który w całym ubiegłym roku prowadził działalność opodatkowaną ryczałtem, może do celów ustalenia podstawy obliczenia składki zdrowotnej przyjąć przychody z roku ubiegłego - również pomniejszone o zapłacone składki społeczne, ale rozliczenie w tej formie musi stosować przez cały rok.

Będzie też roczna korekta w zakresie dopłaty/nadpłaty jeżeli suma należnych wpłat za rok będzie mniejsza/większa od wpłaconych za poszczególne miesiące składek.

!!! UWAGA

Składka w ciągu roku może być płacona od niższego progu dochodu, jednak gdy przekroczymy próg trzeba ją będzie wyrównać do należnej, liczonej od aktualnego poziomu dochodu,  za każdy miesiąc.

7. SKŁADKA ZDROWOTNA DLA PODATNIKÓW ROZLICZAJĄCYCH SIĘ PODATKIEM LINIOWYM W 2022 r.

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

Podatnicy opłacający podatek w sposób liniowy w 2022 roku, zapłacą podatku łącznie 23,9% (19%+4,9%) , bowiem składka zdrowotna dla nich wyniesie 4,9% od dochodu (ale nie mniej niż 9% minimalnego wynagrodzenia tj. 270 zł.)

8. SKŁADKA ZDROWOTNA DLA ROZLICZAJĄCYCH SIĘ NA ZASADACH OGÓLNYCH I ULGA DLA KLASY ŚREDNIEJ W 2022 r.

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

M amy zasadniczo 4 progi podatkowe w Polsce dla podatników rozliczających się na zasadach ogólnych czyli skali podatkowej. Ulga dla klasy średniej powoduje, że tych progów w efekcie jednak mamy więcej.

Składka zdrowotn a w PIT to 9% od dochodu, bez możliwości odliczenia od podatku .

Celem ulgi jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmiany jaką jest likwidacja prawa do odliczenia składki zdrowotnej od podatku.

Ulga dla klasy średniej przysługuje dwóm kategoriom uzyskiwanych przychodów - Umowa o pracę oraz działalność gospodarcza (na skali podatkowej). Ulga będzie wyliczana na podstawie dwóch ustawowych wzorów w zależności od dochodu dla działalności gospodarczej i przychodu dla pozostałych.

Roczny przychód* Wysokość ulgi
do 68 411,99 zł 0,00 zł
68 412 - 102 588 zł (przychód * 6,68% - 4566 zł) / 0,17
102 588 - 133 692 zł (przychód * (-7,35%) + 9829 zł) / 0,17
od 133 692,01 zł 0,00 zł
* W przypadku działalności gospodarczej, do wzoru podstawiamy przychód pomniejszony o koszty prowadzenia działalności

Tak wyliczoną kwotę ulgi odejmujemy od podstawy opodatkowania i dopiero obliczamy podatek

Ulga dla klasy średniej powoduje, że opodatkowanie wg. skali podatkowej dla działalności gospodarczej i na podstawie umów o pracę jest na porównywalnym poziomie co w roku 2021.

9. SKŁADKA ZDROWOTNA OD WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

Członkowie zarządu, którzy na mocy aktu powołania za pełnioną funkcję otrzymują wynagrodzenie - będą płacić od tego wynagrodzenia 9% składki zdrowotnej od 2022 roku.

Udziałowcy z tyt. posiadanych udziałów nie płacą składek ZUS .

10. ZMIANA TERMINU PŁATNOŚCI SKŁADEK ZUS

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

Planuje się zmianę terminu płatności składek (społecznych, zdrowotnych, FP, FGŚP) i ujednolicenie terminu płatności z podatkami w przypadku osób fizycznych. Termin płatności składek dla osób prawnych pozostaje bez zmian:

 • Osoby fizyczne - do 20. dnia miesiąca następnego
 • Osoby prawne - do 15. dnia miesiąca następnego

11 .ZASADY WYKUPU PRZEDMIOTU LEASINGU PO ZMIANACH W 2022 r.

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

Zmianie ma ulec sposób rozliczania sprzedaży samochodów i innych rzeczy ruchomych wykupywanych z leasingu operacyjnego na cele prywatne.

Obecnie gdy kończy się leasing, samochód może być wykupiony przez osobę fizyczną a następnie przeniesiony na cele prywatne i po upływie 6 miesięcy sprzedany bez PIT. Po zmianach termin sprzedaży bez PIT wydłuży się do 6 lat.

Pomimo wykupu prywatnego i nie wprowadzenie samochodu jako środek trwały działalności, przychód ze sprzedaży będzie rozpatrywany jako przychód z działalności gospodarczej i mamy obowiązek wykazać ten przychód oraz odprowadzić VAT od wartości rynkowej .

12. LIKWIDACJA/OGRANICZENIE KORZYSTANIA Z KARTY PODATKOWEJ OD 2022 ROKU

Data wej ścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

Planowane jest stopniowe wygaszanie możliwości rozliczania się na podstawie Karty Podatkowej.

Skorzystać z Karty Podatkowej w 2022 roku będą mogli tylko Ci podatnicy, którzy na dzień 31.12.2021 rozliczali się w formie Karty Podatkowej. Podatnicy którzy zaprzestaną rozliczania się w formie Karty Podatkowej w przyszłości, nie będą mogli już do niej wrócić.

Karty Podatkowej w 2022 nie będą mogli stosować także lekarze zatrudnieni na tzw. kontraktach w szpitalach czy przychodniach.

13. OBNIŻKA STAWEK RYCZAŁTU DLA NIEKTÓRYCH BRANŻ W 2022 r.

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

Obecnie znacznie poszerzono listę branż w których można skorzystać z rozliczenia wg ryczałtu a limit dla ryczałtu ewidencjonowanego wynosi 9 030 600 zł.

W 2022 roku z 17% na 14% zostaną obniżone stawki ryczałtu dla podatników świadczących usługi:

- w zakresie opieki zdrowotnej

- architektoniczne i inżynierskie; badań i analiz technicznych

- w zakresie specjalistycznego projektowania

Będzie też miała zastosowanie 12% stawka m. in. do przychodów ze świadczenia usług IT.

14. ZMIANY W CIT ESTOŃSKIM

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

Likwidacja niektórych ograniczenia po wejściu w ECIT:

Brak limitu przychodów

Brak wymogu inwestowania

Oprócz spółek z o.o. ECIT mogą płacić spółki akcyjne, komandytowe i komandytowo-akcyjne, osób fizycznych

Podatek wyniesie 10% dla małych podatników oraz 20% dla pozostałych.

Pomniejszenie podatku od dywidendy wyniesie 90% dla małych podatników i 70% dla pozostałych.

Wciąż pozostają zapisy dotyczące podatku od ukrytych zysków, wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą i nieujawnionych operacji gospodarczych.

15. 12 000 ZŁ NA DRUGIE I KOLEJNE DZIECKO MIĘDZY 12 A 36 MIESIĄCEM ŻYCIA

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

Dodatkowe wsparcie dla rodzin z dziećm i , inwestycja w kapitał ludzki, ułatwienie rodzicom godzenia życia rodzinnego z pracą – to najważniejsze założenia Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. To 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko w wieku od ukończenia 12. do 36. miesiąca życia – niezależnie od dochodów

Wniosek o świadczenie należy złożyć między 9 a 13 miesiącem życia dziecka do ZUS platformą PUE ZUS, wykorzystać portal Emp@tia czy też bankowość elektroniczną.

Ustawa zakłada także wprowadzenie dofinansowania do funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci nieobjętych Rodzinnym Kapitałem Opiekuńczym, np. pierwszych dzieci w rodzinie. Dofinansowanie będzie wynosić 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna – przekazywane bezpośrednio instytucji (nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców). Tutaj również nie będzie obowiązywało kryterium dochodowe. Rozwiązanie będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r., dofinansowanie przysługiwać będzie jednak z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r.

16. OBOWIĄZEK PROWADZENIA EWIDENCJI KSIĘGOWYCH PRZY UŻYCIU KOMPUTERA

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2023 r.

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów, Księgi Handlowe, uproszczone ewidencje, ewidencja przychodów ryczałtowców oraz ewidencja środków trwałych muszą być prowadzone wyłącznie z wykorzystaniem programów komputerowych.

Z powyższego obowiązku zwolnione są jedynie podmioty wymienione w art. 6 ust. 1 ustawy o CIT, czyli głównie organy administracji rządowej i samorządowej.

17.OBOWIĄZEK WYSYŁANIA JPK DO URZĘDU SKARBOWEGO

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2023 r.

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów, Księgi Handlowe, uproszczone ewidencje, ewidencja przychodów ryczałtowców oraz ewidencję środków trwałych podatnicy będą wysyłać do urzędu skarbowego w postaci plików JPK. Wysyłka będzie następować:

- co miesiąc lub co kwartał, w terminie zapłaty podatku – jeśli stanowią podstawę ustalania zaliczek na podatek,

- po zakończeniu roku podatkowego w terminie do dnia upływu terminu określonego dla złożenia zeznania rocznego.

Minister Finansów może w drodze rozporządzenia określić zakres dodatkowych informacji, o które należy uzupełnić powyższe ewidencje i księgi oraz może zwolnić niektórych podatników PIT i PPE z obowiązku.

18. ZEROWY PIT DLA RODZIN 4+ I EMERYTÓW

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

Przychody do kwoty 85528zł rocznie osiągane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub prowadzące działalność gospodarczą, posiadające co najmniej 4 dzieci lub w stosunku do nich wykonujące władzę rodzicielską są zwolnione z podatku. W przypadku rozliczenia wspólnego małżonków limit ten znacznie wzrasta.

Również przychody do kwoty 85528zł rocznie osiągane przez kobiety w wieku 60+ oraz mężczyzn w wieku 65+, którzy nie zdecydują się przejść na emeryturę i nie będą pobierać tego świadczenia, a wciąż pracują lub prowadzą działalność gospodarczą i podlegają ubezpieczeniom społecznym są zwolnione z podatku.

19. SZYBSZY ZWROT VAT – W TERMINIE 15-DNIOWYM

Data wej ścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

Podatnicy VAT zyskają możliwość otrzymania szybszego zwrotu podatku VAT w terminie 15-dniowym. Korzystać z tej formy szybkiego zwrotu VAT będą mogli podatnicy, którzy opłacają faktury w formie bezgotówkowej oraz stosują kasę fiskalną online, a:

- w każdym z trzech kolejnych okresów, poprzedzających okres złożenia wniosku, sprzedaż na kasie fiskalnej online osiągnęła 80% wartości całej sprzedaży

- w każdym z trzech kolejnych okresów, poprzedzających okres złożenia wniosku, otrzymywali płatności w formie bezgotówkowej w udziale nie mniejszym niż 80% łącznej sprzedaży

- w każdym z ostatnich 12 miesięcy, zewidencjonowali za pośrednictwem kasy fiskalnej online sprzedaż nie mniejszą niż 50.000,00 zł

- w okresie w którym występują o zwrot, kwota podatku do zwrotu nie przekracza dwukrotnej wysokości podatku należnego wynikającego ze sprzedaży zewidencjonowanej na kasie fiskalnej online oraz nadwyżka podatku naliczonego nad należnym przeniesiona z poprzedniego okresu nie przekracza 3000 zł

- przez ostatnie 12 miesięcy byli czynnymi podatnikami VAT

- przez ostatnie 12 miesięcy składali deklaracje za każdy okres rozliczeniowy

- przez ostatnie 12 miesięcy prowadzili ewidencję wyłącznie za pomocą kas online

- przez ostatnie 3 miesiące posiadali rachunek, który znajduje się na białej liście.

Przejściowo w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. Ustawa zakłada czasowe obniżenie progu z 80% do 65%

20. ZMIANA WYSOKOŚCI RYCZAŁTU ZA UŻYWANIE SŁUŻBOWEGO AUTA

Data wej ścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

Ulegają zmianie stawki określające ryczałtowy przychód pracownika z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych. Po zmianie wyniosą one:

1) 250 zł miesięcznie – dla samochodów:

a) o mocy silnika do 60 kW,

b) stanowiących pojazd elektryczny w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 110 i 1093) lub pojazd napędzany wodorem w rozumieniu art. 2 pkt 15 tej ustawy;

2) 400 zł miesięcznie – dla samochodów innych niż wymienione w pkt 1.

21. WPROWADZENIE GRUP VAT

Data wej ścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

Podmioty powiązane finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie mogą utworzyć Grupę VAT, zawierając pisemną umowę.

Przedsiębiorstwo może być członkiem jednej grupy VAT.

Grupa VAT nie może być członkiem innej Grupy VAT.

Grupy VAT nie można rozszerzyć ani pomniejszyć.

Grupa VAT może być utworzona na określony czas lub bezterminowo.

Urzędem skarbowym właściwym dla Grupy VAT jest urząd właściwy dla przedstawiciela Grupy VAT.

Grupa VAT składa własne deklaracje VAT.

Podatek VAT rozlicza przedstawiciel grupy.

Dostawy towarów i usług w obrębie Grupy VAT nie podlegają opodatkowaniu VAT.

Dostawy dokonane przez członka grupy VAT na rzecz podmiotu spoza grupy są traktowane jak dostawa dokonana przez grupę.

Dostawy dokonane przez podmiot spoza grupy na rzecz podmiotu w grupie są traktowane jako dokonane na rzecz grupy.

22. KONSEKWENCJE ZATRUDNIANIA NA CZARNO W 2022 ROKU

Data wej ścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

Pracodawcy, którzy dopuścili się zatrudnienia na czarno będą ponosić negatywne konsekwencje podatkowe i składkowe, w przypadku gdy ich zatrudniony na czarno pracownik, zgłosi taką sytuację odpowiednim organom.

Konsekwencje podatkowe polegać będą na doliczeniu do przychodów działalności gospodarczej kwoty odpowiadającej minimalnemu wynagrodzeniu krajowemu, za każdy miesiąc zatrudnienia na czarno, niezależnie od tego czy pracodawca faktycznie wypłacał wynagrodzenie i w jakiej wysokości to wynagrodzenie było wypłacone.

Wypłacone wynagrodzenie, pracownikom zatrudnionym na czarno, ale także w przypadku wypłaty „pod stołem”, nie będzie mogło stanowić kosztów uzyskania przychodów. Konsekwencje w zakresie składek ZUS również w całości pokrywać będzie pracodawca. Pracownik nie poniesie negatywnych konsekwencji zatrudnienia na czarno, cała odpowiedzialność w tym zakresie spada na pracodawcę. Zatrudnieni na czarno pracownicy będą mogli zgłaszać ten fakt, a pracodawcy będą ponosić konsekwencje jak wyżej, nawet gdy zgłaszana sytuacja miała miejsce przed wejściem w życie przepisów, tj.przed 01.01.2022 r.

23. BRAK KOSZTÓW Z TYTUŁU AMORTYZACJI PODNAJMOWANYCH BUDYNKÓW I LOKALI MIESZKALNYCH A TAKŻE NAJEM PRYWATNY WYŁĄCZNIE NA RYCZAŁCIE

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

Przepisy przejściowe mówią, że podatnicy osiągający przychody z tytułu najmu przed 1 stycznia 2022 mogą w kolejnych latach stosować zasady opodatkowania obowiązujące na dzień 31 grudnia 2021. Jednak z końcem roku 2022 zniknie możliwość zaliczenia w koszty amortyzacji budynków mieszkalnych oraz lokali mieszkalnych nabytych lub wytworzonych przed dniem 1 stycznia 2022 r., jeżeli są podnajmowane.

Przychody osiągane z wynajmu, dzierżawy lub poddzierżawy składników majątkowych niezwiązanych zdziałalnością gospodarczą (czyli tzw. najem prywatny) będą musiały być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem. Dotychczas ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym dopuszczała dowolność wyboru tej formy opodatkowania.

24. UKRYTA DYWIDENDA – ZMIANY W 2022 ROKU

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2023 r.

Koszty poniesione przez podatnika będącego spółką, jeśli stanowią ukrytą dywidendę i są poniesione na rzecz podmiotu powiązanego, nie stanowią kosztu podatkowego.

Wydatek nazywamy ukrytą dywidendą, jeżeli:

1. jego wysokość lub termin poniesienia wydatku jest uzależniony od osiągnięcia zysku lub wysokości tego zysku,

2. racjonalnie działający podatnik nie poniósłby takich kosztów lub mógłby ponieść niższe koszty w przypadku wykonania porównywalnego świadczenia przez podmiot niepowiązany, przy czym należy pamiętać o stosowaniu przepisów o dokumentacji cen transferowych,

3. koszty te obejmują wynagrodzenie za prawo do korzystania z aktywów, które stanowiły własność lub współwłasność wspólnika (akcjonariusza) lub podmiotu powiązanego ze wspólnikiem (akcjonariuszem) przed utworzeniem podatnika.

Jednocześnie ustawa stanowi, że punktów 2 i 3 nie stosuje się, jeśli suma kosztów stanowiących ukrytą dywidendę jest niższa niż kwota zysku brutto uzyskanego w danym roku obrotowym.

25. ULGA NA POWRÓT Z EMIGRACJI

Data wej ścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

Podatnik, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej po 3 latach, posiada obywatelstwo Polskie bądź Kartę Polaka i uzyskuje w Polsce dochody do kwoty 85528 zł z tytułu działalności gospodarczej, umowy o pracę czy umowy zlecenie, ma prawo korzystać przez 4 lata z tzw. „ulgi na powrót z emigracji”. Ulga będzie działać w ten sposób, że w pierwszym roku stosowania podatnik obniży podatek o 50% i w każdym kolejnym roku, przez maksymalnie 4 lata, o połowę z roku poprzedniego.

26. ABOLICJA DLA UJAWNIAJĄCYCH DOCHODY

Data wej ścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

Z programu repatriacji kapitału skorzystać będzie mógł ten podatnik, który złoży wniosek od lipca do grudnia 2022 roku. Wniosek jest jednorazowy i składać go należy do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę. Podatnik, który nie ujawnił dotychczas źródła dochodu będzie mógł zapłacić zryczałtowany podatek od zdeklarowanego we wniosku dochodu w wysokości 8%. Złożenie wniosku będzie można poprzedzić uzyskaniem opinii od specjalnie powołanej do tego Rady do Spraw Repatriacji Kapitału, w zakresie skutków podatkowych w przypadku powzięcia decyzji o złożeniu wniosku abolicyjnego. Ulgi nie można zastosować do dochodów, które powstały w wyniku przestępstw oraz przestępstwa skarbowego, a także w przypadku kiedy wobec podatnika prowadzone jest postępowanie podatkowe, kontrola skarbowa lub celno-skarbowa, a których przedmiotem są dochody co do których podatnik chciałby wykorzystać ulgę. Złożenie wniosku podlega opłacie w wysokości 1% dochodu w nim wskazanego, przy czym kwota ta nie może być niższa niż 1.000 zł i wyższa niż 30.000 zł. Dodatkową zachętą do skorzystania z ulgi abolicyjnej jest możliwość skorzystania z ryczałtowego odliczenia od podatku w wysokości 30%, pod warunkiem zainwestowania w ciągu roku od złożenia wniosku o ulgę, co najmniej równowartości zadeklarowanego dochodu w środki trwałe, udziały lub akcje generujące dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce. Abolicja nie dotyczy niezapłaconego podatku od towarów i usług.

27. ULGA NA INNOWACYJNYCH PRACOWNIKÓW

Data wej ścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

Z ulgi skorzystać będą mogli tylko Ci podatnicy, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową i do jej wykonania zatrudniają pracowników. Ulga przysługuje na tych pracowników, którzy zatrudnieni są w oparciu o Umowę o Pracę, umowę-zlecenie oraz umowę o dzieło, a których czas wykonywania pracy w zakresie badawczorozwojowym, wynosi co najmniej 50% w stosunku do czasu przepracowanego ogółem w danym miesiącu. W ramach tej ulgi przedsiębiorcy którzy ponieśli stratę lub osiągnęli dochód niższy od kwoty przysługującego w roku podatkowym odliczenia z tytułu ulgi na działalność badawczo-rozwojową, będą mogli pomniejszyć kwotę zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego, o iloczyn kwoty nieodliczonej i stawki podatku obowiązującej tego podatnika w danym roku podatkowym.

28. ULGA W B + R I i P / I T BOX

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

Zwiększenie limitów odliczenia kosztów kwalifikowanych: 200% (centrum badawczo-rozwojowe MŚP), 200% i 100% dla patentów (centra badawczo rozwojowe nie będące MŚP), 100% i 200% dla wynagrodzeń i narzutów (pozostali) (art. 26e ust. 7). Nadwyżkę kosztów kwalifikowanych przedsiębiorca będzie mógł rozliczyć w ciągu kolejnych 6 lat podatkowych uwzględniając wprowadzone przez NŁ kwoty pomniejszeń podatku PIT-4.

Przedsiębiorca nie będzie mógł skorzystać z odliczenia jeśli zdecyduje się na zwrot w wysokości: wartość nieodliczonych kosztów kwalifikowanych x najniższa stawka podatkowa, jakiej podlega przedsiębiorca. Przedsiębiorca, jeśli poniesie stratę lub jego dochód będzie mniejszy od łącznej wartości kosztów kwalifikowanych, będzie mógł pomniejszyć wpłaty zaliczki na podatek PIT-4 o wskazaną wyżej wartość.

Warunek: osoby zatrudnione, od których będzie odprowadzony PIT-4, muszą poświęcić działalności B+R przynajmniej 50% czasu pracy. Uprawnienie do pomniejszenia zaliczki będzie przysługiwało od miesiąca następnego po złożeniu zeznania do końca roku podatkowego.

Podatnik będzie mógł rozliczyć koszty kwalifikowane również od dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (IP BOX).

29. ULGA NA ZAKUP TERMINALA PŁATNICZEGO

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

Przedsiębiorcy będzie przysługiwać ulga na zakup terminala płatniczego w wysokości:

2 500 zł dla przedsiębiorcy, który nie ma obowiązku posiadania kasy fiskalnej

1 000 zł dla pozostałych

Mały podatnik będzie mógł przez 7 miesięcy lub 2 kwartały odliczać 200% wydatków związanych z obsługą terminala nie więcej niż 2 000 zł rocznie jeśli spełni warunki ustalone w ustawie VAT: przedsiębiorca ma obowiązek w każdym miejscu wykonywania działalności gospodarczej umożliwić płatność kartą, w ciągu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc ubiegania się o zwrot VAT z tytułu wydatków na terminal płatniczy udział sprzedaży zarejestrowanej na kasie do całości sprzedaży wynosi min 80%, otrzymane płatności bezgotówkowe ewidencjonowane na kasie do ogółu płatności tych sprzedaży wynosi min. 80%, sprzedaż zewidencjonowana na elektronicznej kasie fiskalnej w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc wystąpienia o zwrot wynosi min. 50 000 zł oraz podatnik był przez ten okres zarejestrowany do VAT i składał deklaracje, za okres rozliczeniowy: kwota zwrotu nie przekracza dwukrotności kwoty podatku wynikającej z kasy fiskalnej, podatek naliczony z przeniesienia nie przekracza 3 000 zł.

30. ULGA NA ROBOTYZACJĘ

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

Podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą ma prawo do odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodów od wydatków poniesionych na robotyzację. Kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego w roku podatkowym, w którym podatnik z ulgi korzysta. Za wydatki poniesione na robotyzację uznaje się koszt nabycia nowych:

 • Robotów przemysłowych
 • Maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych
 • Maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub
 • serwisowania robotów przemysłowych, w szczególności czujników i kamer
 • Urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych                                                                                                                              Za wydatki poniesione na robotyzację uważa się również koszty nabycia:
 • Wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych wymienionych, wyżej wymienionych
 • Usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych lub wartości
 • niematerialnych i prawnych, wyżej wymienionych
 • Usług leasingowych dotyczących wyżej wymienionych przedmiotów, jeżeli po okresie leasingu finansujący przenosi na korzystającego własność tych środków trwałych

Omawiana ulga na robotyzację ma zastosowanie do kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację w latach 2022–2026.

W przypadku zbycia przedmiotu stanowiącego podstawę do skorzystania z ulgi na robotyzację przed upływem okresu amortyzacji, a w przypadku leasingu przed upływem podstawowego okresu leasingu, podatnik ma obowiązek odpowiednio zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę uprzednio dokonanych odliczeń.

kancelariadenaro.com

© - Wszelkie prawa zastrzeżone


Polityka prywatności


projekt:

mazak.studio